Házirend

Házirend

1. A szállás megrendelést, az előzetes telefonos megrendelés után írásos formában is megerősítve fogadjuk el (faxon, e-mailben, levélben). Ennek hiányában a szálláshelyeket, nem áll módunkban fenntartani. A szállásfoglalást az írásos megerősítések beérkezési sorrendjében foglaljuk le.

2. Amennyiben az írásos formában megrendelt szállást nem foglalná el a jelzett nap 18.00 óráig, annak díjáért felelős és a foglalás összegének 50 %-át köteles megtéríteni !

3. Az érkezés napján a szobát 14 órától lehet elfoglalni. A távozás napján a szobát délelőtt 10.00 óráig kell elhagyni.

4. Távozáskor a szobát a tulajdonos átveszi, a szobakulcsokat és a távirányítókat a tulajdonosnak le kell adni.

5. A vendég, a szobában látogatót csak a tulajdonos tudtával és engedélyével fogadhat.

6. Az apartman jogosult a vendégeket, vele egyeztetve, szükség esetén más szobába átköltöztetni.

7. Szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkért a vendég az apartmannak kárfelelősséggel tartozik.

8. A szobában tartott készpénzért és értéktárgyakért az apartman felelősséggel nem tartozik.

9. Az elszállásolási megállapodást a hatósági rendelkezés, a házirend megsértése, ill. egyéb indokolt esetben az apartman azonnali hatállyal felbonthatja. Amennyiben emiatt az apartmant kár éri, annak megtérítése a vendégtől követelhető.

10. A házirend és a tűzrendészeti szabályok betartása – betartatása, más vendégek nyugalmának, kényelmének, pihenésének tiszteletben tartása minden vendégünknek kötelező !

11. 22.00 óra és 06.00 óra közötti időben a csend betartása kötelező !

12. Minden vendég a szálláshely elfoglalása előtt tartozik magát igazolni személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel és az előírt bejelentési kötelezettségének eleget tenni.

13. Állatokat az apartmanban tartani tilos !

14.A szobában gyúlékony, szennyes, bűzös vagy az egészségre ártalmas anyagot bevinni és ott tartani szigorúan tilos !

15. Panaszaival szóban vagy írásban a tulajdonoshoz fordulhat. Ha ott nem nyer panasza elintézést, az apartmanban található vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel is élhet, amelyre minden esetben írásban kap választ.

16. Az apartman mindenkori rendjére és tisztaságára minden vendégnek is fokozottan kell ügyelnie.

Minden kedves Vendégünknek jó pihenést és kellemes szórakozást kívánunk!

Katona Tamás